Úvodní stránka>Stropní vytápění/chlazení

Stropní vytápění/chlazení

Stropní vytápění je známo již velmi dlouho, jelikož se jedná o nejpřirozenější vytápění, stejně jako ohřev sluncem. Dnes se s příchodem nových technologií hojně využívá k vytápění a chlazení objektů.

Stropní vytápění v sádrokartonových stropech je provedeno profilovým systémem, kde topení funguje na principu sálavého tepla. Systém je celoplošný, to znamená, že profily procházejí celým stropem objektu. Do profilů je zasazena 3-vrstvá otopná trubka, kterou proudí voda o teploě 26 - 30°C. Voda ohřívá ocelové profily, které sálají teplo dále do okolí. Při sálání nedochází primárně k ohřevu vzduchu, ale zahřívají se všechny plochy a předměty v místnosti tím, že přijímají tepelnou energii proudící shora a odrážejí ji dále. Teplo se tak rovnoměrně rozprostře po celé místnosti a nedochází k rozdílným teplotám u podlahy a stropu, ani v různých místech objektu. Celý systém je zakryt běžnou sádrokartonovou konstrukcí tak, že je celý schován v 5-ti cm vrstvě pod stropem a není vidět.

Výhodou této otopné soustavy je i možnost stropního chlazení. V tomto případě do systému proudí voda o teplotě cca 17°C, teplý vzduch stoupá vzhůru, chladná voda teplo absorbuje a odvádí přes tepelné čerpadlo v reverzním chodu do venkovního prostoru. Místnost se ochladí o cca 6°C a vznikne příjemné prostředí bez citelného proudění vzduchu jako u klimatizace. Další významný rozdíl mezi velkoplošným (stropním) chlazením a klimatizací je vlhkostní stabilita prostředí, která se v průběhu chlazení nemění, jelikož teplota chladícího média se pohybuje nad rosným bodem. Naproti tomu klimatizační jednotka, přes kterou upravovaný vzduch proudí, tento vzduch vychlazuje a rozhání do místností, ale zároveň vysušuje, a to až na hodnoty nepříjemné pro tepelnou pohodu* v místnosti.

Profilový systém

Systém stropního topení a chlazení se skládá ze 3 částí:

  • speciální profily pro stropní topení a otopná trubka
  • bežná sádrokartonová konstrukce
  • rozdělovač, kterým se nastaví požadovaná teplota a průtok vody a jeho napojení na zdroj tepla (tepelné čerpadlo)

Tepelná pohoda a zdravotní výhody stropního topení

Stropní topení přináší příjemný pocit - teplota celého systému je nízká, kolem 26 - 30°C a tím, že se ohřívají primárně povrchy kolem nás, může vzduch zůstat o 3°C nižší než tomu bylo doposud. O 3°C nižší teplota vzduchu nejenže šetří náklady na energie až o 20 - 30%, ale zároveň nás obklopuje rovnoměrné přirozené teplo. U stropního vytápění dochází k minimální cirkulaci vzduchu a to pouze 10 - 20%, zbylých 90 - 80% je sálání. Bez cirkulace nedochází k pohybu vzduchu a tím ani prachu a roztočů, prostředí je tedy vhodné pro alergiky.

Další výhodou stropního topení je sanace prostorů z důvodu zahřátí všech ploch, tedy i stěn, které jsou často vlhké a tvoří se na nich plísně. Pokud jsou stěny ohřáté na cca 23°C, rychleji vysychají a nevzniká prostředí vhodné pro plísně.

Stejně tak u stropního chlazení není třeba chladit prostory na nízké teploty. Stačí jen o něco snížit teplotu a zbytek obstará velká chladná plocha stropu, který funguje opačně než u topení. Tok energie se obrací a všechny předměty včetně osob jsou naopak ochlazovány.

*tepelná pohoda - termín, se kterým se setkáváme, nemá žádnou jednotku, je to vlastně pocit. Dosažení tepelné pohody znamená, že člověk přestane vnímat okolí, tzn. že mu není ani horko, ani chladno, necítí nepříjemný průvan nebo rychlé proudění vzduchu, dobře se mu dýchá, nevysychají mu sliznice a nevnímá vliv horkých nebo chladných předmětů či stěn.

Stropní topení