Úvodní stránka>Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti NEOTA CZ s.r.o. , se sídlem Štefánikova 75/8, Brno, IČ: 27759431 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail 
 • telefonní číslo  

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat je za účelem zpracování cenové nabídky nebo vedení servisní činnosti . Tyto údaje mohou být  Správcem uchovávány po dobu 3 let.

V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ 

Název 

Účel 

Expirace 

Přístup k informacím

Analýza

Google analytics

Analýza navštívených stránek a činnosti na nich.

Nikdy

Typ prohlížeče, čas prohlížení stránky a pod.

Formuláře

Zpracování formulářů

Uložení informací zapsaných do formuláře

Po uzavření prohlížeče

Informace uvedené ve formuláři

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@neota.eu

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 • Poskytovatel softwaru DUNA Graphics, s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.