Úvodní stránka>Podlahové vytápění

Podlahové vytápění

Teplovodní podlahové vytápění patří v současné době k nejrozšířenějšímu systému využívanému pro vytápění domů. Díky nízkému teplotnímu spádu soustavy dokáže snížit spotřebu energie na topení a přesto zajistit pocit tepelné pohody ve vytápěném objektu.

Systém sálavého vytápění podlahou je znám již velice dlouho, avšak až po vylepšení některých faktorů jako jsou izolace, regulace a používané materiály, se stal oblíbeným a efektivním topným systémem. Základem principu podlahového vytápění je sálání tepla z teplovodních trubic tažených v podlaze. Při tom dochází k rovnoměrnému ohřevu všech povrchů, čímž odpadá víření vzduchu s prachem a bakteriemi, průvan nebo hromadění tepla u stropu. Pro vytápění se využívá velká plocha o nízké teplotě. Díky tomu se redukuje nepříznivé působení tepelné asymetrie (velký rozdíl teplot různých povrchů v místnosti). Povrchy stěn se ohřívají rovnoměrně a nevznikají plísně.

Do rozvodů topení se v topné sezóně vpouští voda o teplotě mezi 30°C až 40°C. Teplotu z potrubního systému v podlaze přebírá podkladová vrstva a pak podlaha, jejíž povrh dosáhne teploty kolem 25°až 29°C. Takto nahřátá podlaha vyzařuje teplo dále do okolí sálavým způsobem, což je velmi komfortní a úsporné a zabezpečí v domě kontinuální příjemnou teplotu okolo 21° - 22°C.

Použití velkoplošných sálavých topných systémů také umožňuje udržovat v místnostech o 2 až 3 °C nižší teplotu než u konvenčního způsobu vytápění, při stejném pocitu tepelné pohody. To samozřejmě přináší i úsporu dodané energie tj. ušetří náklady na vytápění. Ekonomiku celé otopné soustavy dokáže ještě snížit i kombinace podlahového vytápění s vhodným nízkoteplotním zdrojem tepelné energie, jakým je například tepelné čerpadlo, se kterým dosáhneme nejlepší účinnosti provozu.

Skladba podlahového topení

Rozvod podlahového topení se skládá z těchto částí:

 • Izolační folie – slouží jako rovná izolace mezi topnou deskou a podkladním betonem
 • Trubky PEX/Al/PEX – slouží k rozvodu topné vody a přichycují se k rovné systémové desce pomocí spon
 • Rozdělovače – zařízení, kam ústí jednotlivé okruhy podlahových smyček, které jsou zde regulovány

Takto položená podlahová soustava může být zalita jak betonem tak anhydritem. Na ni je pak položena podlahová krytina (dlažba, parkety, plovoucí podlaha atd.)

Výhody podlahového vytápění 

 • Kompletní systém 
 • Jednoduchá a rychlá montáž
 • Volitelná stavební výška
 • Možnost topení i chlazení jedinou instalací
 • Úspora energií
 • Ideální kombinace s tepelným čerpadlem NeoRé
 • Příjemné a zdravější prostředí v místnostech
 • Použití podlahového vytápění nenarušuje architektonický vzhled místností

Podlahové vytápění