FAQ

Návody, postupy a vysvětlení otázek, na které se často ptáte.

Popis uživatelského rozhraní

Kde najdu návod na ovládání tepelného čerpadla NeoRé?

Uživatelský návod v tištěné podobě přibalujeme spolu s tepelným čerpadlem. Dále jej můžete najít na stráce Ke stažení. Video návody pak máme na straně Ovládání tepelného čerpadla.

Jak si přepnu režim chlazení na topení?

Na displeji tepelného čerpadla nebo přes webové rozhraní si zobrazíte sekci Objekt. Najdete položku Mód topení/chlazení a kliknutím vpravo přepnete mód čerpadla. Červená barva přepínače znamená zapnutý režim vytápění, modrá barva značí aktivní režim chlazení.

Proč se vypne ohřev TUV tepelným čerpadlem dříve, než dosáhne nastavené teploty?

Jedná se o bezpečností prvek kdy teplota vratné vody překročila 52°C, ohřev tepelným čerpadlem se ukončí a dále se pokračuje ohřevem pomocí elektrické spirály. Je nainstalován zásobník s malým výměníkem nebo je výměník potřeba vyčistit. Kontaktujte prosím svého dodavatele.

Proč se z venkovní jednotky kouří?

Jedná se o normální stav, nikoliv o závadu. Venkovní jednotka odtává. Viditelný kouř je pouze vodní pára.

faq